Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Koparki gąsienicowe i kołowe

koparka gąsienicowa

Dysponujemy koparkami gąsienicowymi oraz koparkami kołowymi. Nasze koparki wykorzystywane są praktycznie przy każdym rodzaju robót ziemnych. Wskazane koparki charakteryzują się dużą wydajnością, szybkością pracy oraz sporą pojemnością łyżki. Gwarantujemy, że oferowany przez nas sprzęt budowalny jest niezawodny podczas wykonywanych prac na placu budowy.

Koparki gąsienicowe cechują się tym, że są wykorzystywane do pracy na różnorodnym terenie. Sprawdzają się na gruncie grząskim, w błocie, a także na piasku. Można z nich korzystać na podłożu, które posiada liczne dziury oraz rowy. Poruszanie się koparki po nierównej powierzchni jest możliwe, dzięki gąsienicowemu układowi bieżnemu. Ten rodzaj układu zwiększa powierzchnię styku pojazdu z podłożem. Taki sam mechanizm wykorzystywany jest w np. czołgach i transporterach opancerzonych.

 

Zastosowanie koparki kołowej

W porównaniu do koparek gąsienicowych koparki kołowe są mniejsze i lżejsze. Te cechy powodują, że wskazane maszyny są również bardziej zwinne i szybsze. Koparki kołowe mogą poruszać się po placu budowy oraz po drogach publicznych. W związku z tym w ich przypadku nie jest konieczne transportowanie koparki na przeznaczonej do tego platformie samochodu ciężarowego.

Koparki kołowe są uważanie za uniwersalne maszyny. Z tego względu są wykorzystywane do wielu różnorodnych prac budowalnych w miastach. Ponadto są to urządzenia, które można stosować nie tylko do kopania. Dzięki zastosowaniu dodatkowego wyposażenia mogą posłużyć jako np. wiertnice, młoty hydrauliczne, frezarki do asfaltu. Stosowane są do prac na niewymagającym gruncie.